سخن روز /
دفتر برنامه ریزی و منابع اعتباری
 
نام ونام خانوادگی: مهین ابراهیمی

شماره تماس: 88383097

شماره دورنگار: 88383102

آدرس الکترونیکی: budjet@corc.ir

شرح وظایف اداره کل دفتر برنامه ریزی و منابع اعتباری

1- جمع آوری آمار واطلاعات مربوط به فعالیتهای سازمان وشرکتها واتحادیه های تعاون روستایی وکشاورزی باهمکاری واحدهای ذیربط

2- تجزیه وتحلیل آمارهای بدست آمده جهت تصمیم گیری های لازم

3- تهیه وپیشنهاد برنامه های میان مدت وبلند مدت سازمان

4- تهیه وتنظیم برنامه های اجرایی سالانه سازمان با همکاری سایرواحدهای سازمان

5- تهیه وتنظیم موافقتنامه های طرحهای عمرانی درقالب برنامه وپیگیری امور مربوط به مبادله موافقتنامه ها

6- ابلاغ دستورالعملهای لازم بمنظور تهیه وتنظیم بودجه سالیانه به واحدهای سازمان

7- تنظیم بودجه فعالیتهای سازمان درقالب برنامه های مربوطه

8- دفاع ازبودجه پیشنهادی سازمان درمراجع ذیربط

9- پیش بینی وپیشنهاد بودجه جاری وعمرانی سازمان برای سال بعد

10- ابلاغ بودجه تصویب شده به استانها وواحدهای سازمان

11- تنظیم درخواست تخصیص اعتبارات وبررسی نحوه اجرای بودجه مصوب

12- بررسی مشکلات اعتباری واجرایی وتهیه وپیشنهاد تبصره های قانونی لازم ویا اصلاحیه تبصره باهمکاری واحدهای ستادی واستانی

13- تهیه گزارشهای آماری مورد نیاز وارسال آن به سازمانها ومسئولین ذیربط وهمکاری با محققین ودانشجویان خواستار گزارشات آماری

14- بررسی وادیت وتطبیق داده های آماری با سوابق قبلی

15- ورود داده های کنترل شده به سیستم کامپیوتری وایجادبانک اطلاعاتی جهت آمارهای شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی

16- بررسی سیستماتیک واحدهای سازمان بمنظور بهینه سازی تشکیلات به تبعیت ازسیاستهای کلی وزارتخانه

17- بررسی روشهای مورد عمل سازمان بمنظور استقرار بهترین روشهای اداری وحذف مراحل زائد

18- بررسی مستمر اثرات اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل درسازمان وواحدهای تابعه وتهیه پیشنهادات اصلاحی دراین زمینه

19- بررسی پیشرفتهایی که درزمینه تعاون روستایی وکشاورزی در سایرنقاط جهان بعمل آمده است وتدوین وارائه طرحهای مناسب درزمینه فوق

20- هدایت واحدهای اجرایی در سطوح ملی و استانی به منظور تدوین برنامه های توسعه ملی و استانی

21- انجام بررسی های لازم درخصوص عملیاتی کردن بودجه واحدهای ذیربط در چارچوب قوانین برنامه توسعه و سیاست ها و خط مشی های مرتبط با بخش کشاورزی .

22- انجام بررسیهای لازم به منظور تنظیم موافقت نامه های تملک دارایی های سرمایه ای ، هزینه ای، درآمدی و یارانه ها و ابلاغ اعتبارات و دستورالعمل های مربوط به واحدهای ذیربط.

23- بررسی و تطبیق گزارش عملکرد اعتباری و فیزیکی (تملک داراییهای سرمایه ای ، هزینه ای ، درآمدی و یارانه ای ) واحدهای اجرایی ذیربط با شرح عملیات و فعالیتهای موافقت نامه به منظور سنجش میزان تحقق اهداف برنامه بصورت سالیانه

24- تهیه مستندات مربوط به پیشنهادات اصلاحیه ها و متمم بودجه سازمان و انجام پیگیریهای لازم از نتیجه اقدامات بعمل آمده توسط مراجع تصمیم گیر با همکاری واحدهای ذیربط .

25- استقرار زیرساخت‌های‌ مناسب‌ شبکه‌ ارتباط‌ داده‌ای‌ درسطح‌ سازمان برای استفاده کاربران از خدمات‌ اینترنتی‌ و اینترانتی‌ و همچنین‌ اجرای‌ استانداردهای‌ لازم‌ درخصوص‌ طراحی‌ وپیاده‌ سازی‌ آن‌.

26- پیش‌بینی‌ اقدامات‌ لازم‌ درجهت‌ کاهش‌ ضرر و زیانهای‌ احتمالی‌ ناشی‌ از حوادث‌ غیرمترقبه‌.

27- پیاده سازی استانداردهای لازم برای اجرای سیستم های اطلاعاتی با استفاده از فناوری نوین.

28- مسئولیت تهیه ، نگهداری و به روز رسانی بانکهای اطلاعاتی و مطالعه و اجرای طرح های معماری اطلاعاتی.

29- مدیریت شبکه و اتوماسیون اداری و اینترنت و پشتیبانی از بستر سخت افزاری و نرم افزاری برای پیشبرد فن آوری اطلاعات.


فرمایشات مقام معظم رهبری:

مقام معظم رهبری:
هزینه کردن اعتبارات و پول های کشور در جاهای غیر لازم و تشریفاتی و زیادی حرام است.
تاریخ به روز رسانی:
1403/01/26
تعداد بازدید:
37404
Powered by DorsaPortal