سخن روز /
معرفی مدیر عامل
 
 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

نام ونام خانوادگی: آقای دکتر ایوب فصاحت

شماره تماس: 88906070

شماره دورنگار:88908494

آدرس الکترونیکی: manager@corc.ir


شرح وظایف مدیر عامل

1- افتتاح حسابجاری نزد بانکها و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام معاملات نقدی یا مدت دار با شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی با رعایت مقررات اساسنامه و آئین نامه های مربوط.

2- اجرای مصوبات مجمع عمومی، شورا و هیات مدیره سازمان.

3- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه عملیات سازمان به استثنای آنچه از وظایف شورا و هیات مدیره تعیین شده است.

4- نظارت بر اجرای اساسنامه و آئین نامه های سازمان و امضای قراردادهائی که متن و یا نمونه آن به تصویب هیات مدیره رسیده است.

5- انجام کلیه اموری که برای اداره سازمان لازم است در حدود مقررات مربوط به استثنای ....

6-رئیس سازمان مسئول حسن انجام امور سازمان در قالب مفاد اساسنامه و اجرای قوانین و مقررات ذیربط و حفظ حقوق ، منافع و اموال سازمان .

7- اجرای سیاست های دولت در چارچوب قوانین و مقررات .

8- تهیه بودجه سالانه سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن و انجام کلیه امور مالی ، اداری ، استخدامی ، تشکیلاتی و اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات.

9- تدوین چشم انداز و تهیه برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت برای اجرای وظایف سازمان و کلیه واحدهای استانی تابعه

10 - تهیه و پیشنهاد لوایح قانونی و تدوین دستورالعملها ، آیین نامه های خاص ، بخشنامه ها و شیوه نامه های مورد نیاز سازمان و کلیه واحدهای استانی تابعه .

11- طرح دعاوی ، دفاع از حقوق و اهداف سازمان ، اعلام جرم علیه اشخاص در چارچوب وظایف قانونی در مراجع قضایی ، کمیسیون ها ، مراجع حل اختلاف اداری ، تقاضای صدور اجرائیه علیه بدهکاران اصالتاً یا توسط وکیل با حق توکیل به غیر .

12- اجرای سیاستها حمایتی دولت در خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزی ، دامی و باغی.

13- اجرای کلیه وظایف وزارت جهاد کشاورزی در قوانین و مقررات مربوط به تشکیل ، ثبت و نظارت بر اشخاص (حقیقی وحقوقی )و انجام اموری که برای اداره اهداف سازمان لازم است در حدود مقررات مربوطه .

14- انجام سایرامور ارجاعی ازسوی وزیرجهادکشاورزی درحدود مقررات مربوطه

.
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/14
تعداد بازدید:
46622
Powered by DorsaPortal