سخن روز /
معاونت توسعه و مدیریت منابع

 
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر شهرام زندیانی

شماره تماس: 88900442

شماره دورنگار: 88900372

آدرس الکترونیکی: D_finance@corc.ir


معاونت مالی و اداری

1)تعیین مشخصات و شرایط وام و اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکتها و اتحادیه های تعاونی کشاورزی از قبیل مبلغ - مدت و موقع پرداخت وام و همچنین تمدید و تجدید و تضمین و نظایر آن در موارد لزوم و توصیه و معرفی شرکتها و اتحادیه تعاونی مذکور در هر مورد برای دریافت وام و اعتبار به بانک تعاون کشاورزی ایران.
2)تحصیل اعتبار و وام نقدی و جنسی از بانکها و موسسات دولتی خصوصی داخلی برای انجام وظایف و عملیات سازمان.
3) سرمایه گذاری مستقیم یا شرکتهای وابسته.
4)وزارت اصلاحات ارضی وتعاون روستای میتواند سهام خود را به قیمت اسمی منحصرا" به اتحادیه های تعاون روستایی و کشاورزی که از طرف سازمان معرفی شوند انتقال دهد.
5)برگهای سهام سازمان به صورت یک سهمی ،پنج سهمی،ده سهمی،یکصد سهمی و یکهزار سهمی خواهد بود.
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سهامی است که مالک آن هستند.
6)سازمان باید هر ماه یک نسخه از خلاصه حسابهای دفتر کل و 20 روز قبل از انعقاد مجمع عادی سالانه یک نسخه از ترازنامه سالانه با کلیه ضمائم مربوط را جهت حسابرسی به بازرسان تسلیم نماید.
7)سود سازمان عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکها.
سود ویژه با تصویب مجمع عمومی به طریق زیر تقسیم میشود :
الف : پانزده درصد آن به حساب سرمایه احتیاطی منتقل میگردد.منظور کردن این قسمت از سود ویژه به سرمایه احتیاطی تا زمانی که سرمایه مزبور معادل سرمایه پرداخت شده سازمان بشود اجباری است.
ب : به پیشنهاد هیئت مدیره قسمتی از سود برای تشکیل اندوخته مطالبات مشکوک الوصول تخصیص میابد.
ج : ممکن است مبلغی از سود ویژه برای پاداش کارکنان سازمان اختصاص داده شود .
د : تخصیص قسمتی از سود ویژه برای نقل به سال بعد به پیشنهاد هیئت مدیره در صورت لزوم.
ه : بقیه سود ویژه بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.
تاریخ به روز رسانی:
1403/01/26
تعداد بازدید:
41060
Powered by DorsaPortal