سخن روز /
دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها
 
مدیرکل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها

نام ونام خانوادگی: آقای محسن سلمان

شماره تماس: 88900336

شماره دورنگار: 88905409

آدرس الکترونیکی: Development@corc.ir


شرح وظایف دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها

1- تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهای آموزشی ،ترویجی، توانمندسازی و کارآمدسازی
 
2- تهیه و تنظیم اجرای برنامه های آموزشی جهت مدیران و بازرسان و اعضاء و کارکنان شرکتها و اتحادیه ها تعاونی روستائی ومطالعه ،نیازسنجی و تدوین دستورالعمل برنامه های آموزشی برای تعاونیها و تشکلها

3- برنامه ریزی برای تقویت و تجهیز مراکز آموزشی

4- برنامه ریزی وهماهنگی جهت وصول ،تخصیص وابلاغ اعتبارات آموزشی تعاونیها وتشکلها

.5- تهیه فیلمهای تعاونی وفراهم نمودن وسایل سمعی وبصری پوستر و نشریات آموزشی .

6- ارزشیابی فعالیتهای آموزشی شرکتها و اتحادیه های تعاونی .

7- تهیه وتنظیم برنامه های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان.

8- فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی

9- بررسی واظهار نظر در مورد گزارشات واصله ، شکایات واعتراضات در مورد تعاونی های روستائی ، کشاورزی وزنان .

10- بررسی واعلام نظر درخصوص تشکیل و یا انحلال حوزه های تعاونی وتعیین مراکز محدوده حوزه ها و شرکتهای تعاونی روستائی .

11- تهیه گزارش در مورد تاسیس ویا انحلال اتحادیه ها و نمایندگیهای تعاونیهای روستائی وتسلیم آن به مقامات مافوق جهت اتخاذ تصمیم .

12- انجام امور مربوط به تشکیل و راه اندازی شرکتهای تعاونی روستائی ، کشاورزی (تخصصی ) و زنان در روستاها .

13 - نظارت و اارزشیابی از فعالیت شرکتها و اتحادیهای تعاونی روستائی وکشاورزی پس از ارائه گزارش مالی مورد تایید حسابرسی و مجمع درهرسال و تعیین درجه کارآئی آنها

14- آسیب شناسی وکارامد سازی تعاونیهای زیان ده از طریق انجام کار مطالعاتی و برگزاری کارگاههای آموزشی ، توجیهی (a،pR)

15- ساماندهی و سازماندهی مجامع شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها

16- رتبه بندی شرکتها و اتحادیه ها بر اساس شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مناطق

17- انتخاب ومعرفی تعاونیهای نمونه و برتر در هر سال بصورت استانی و ملی بمناسبت هفته جهاد کشاورزی

18- بررسی و مطالعه وضعیت شرکتهای تعاونی روستائی ، کشاورزی و زنان از جهت توانمند سازی ،تقویت و توسعه آنها

19- برنامه ریزی جهت تشکیل سمینارها و همایشهای علمی،تخصصی وآموزشی در زمینه های مختلف و مشارکت دربرگزاری مجامع،کنفرانسها و همایش های داخلی و خارجی مرتبط با تعاونی ها و تشکلها
تاریخ به روز رسانی:
1402/08/10
تعداد بازدید:
36761
Powered by DorsaPortal