سخن روز /
تعاونی های زنان روستایی
شبکه تعاونیهای روستایی دارای 2.941 شرکت تعاونی روستایی با تعداد اعضای 4500868 نفردر سطح 56.252 روستا با سرمایه ای بالغ بر 440 میلیارد ریال بوده که این شرکتها به نوبه خود تعداد 256 اتحادیه را در سطح شهرستان تشکیل می دهند.
این اتحادیه ها نیز در سطح هر استان تشکیل اتحادیه استانی را داده که تعداد آن تاکنون به 27 اتحادیه استانی بالغ گردیده، تعاونیهای روستایی چند منظوره بوده وبه فعالیتهای مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند که این فعالیتها در راستای اهداف و سیاستهای حمایتی دولت در جهت توسعه بخش کشاورزی و حمایت از روستاییان قرار دارد بطوری که توزیع وامهای معیشتی اعضاء تعاونیها، توزیع سوخت روستاییان، توزیع حدود 65 درصد کود شیمیایی، توزیع سایر نهاده های کشاورزی نظیر سموم دفع آفات، بذور گیاهی، ماشین آلات کشاورزی و قطعات یدکی آنها و توزیع کلیه کالاهای کوپنی روستاییان نظیر برنج، روغن نباتی، قندوشکر، آرد و همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی از طریق این تعاونیها صورت می پذیرد. علاوه بر آن خرید وفروش محصولات غیر تضمینی وتهیه وتدارک کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز روستاییان با وجود بیش از یازده هزار فروشگاه تعاونی صورت میگیرد.
از دیگر فعالیتهای این شبکه خدمات آموزشی، ترویج و نیز خدمات ماشینی از طریق تاسیس و توسعه مراکز مکانیزاسیون انجام میشود وسایر خدماتی که این شبکه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و حل و فصل اختلافات محلی وکمک و مساعدت به دستگاههای اجرائی محل به آن مبادرت می ورزد نیزقابل توجه میباشد.

تعاونی های روستایی
تعاونی های روستایی زنان

تشکیل وآغاز فعالیت تعاونی های زنان براساس مطالعات موردی و به لحاظ استفاده بهینه از نیروهای فعال جامعه جهت ارتقاء سطح خانوار روستایی، توسعه پایدار و نهایتاً توانمندنمودن زنان ، با توجه به ظرفیت مناسب سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در امر ساماندهی و ایجاد تعاونی در کشور ، پس ازتصویب اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی زنان در دی ماه 1372 توسط هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران محقق گردید .
این تعاونی ها بعنوان یکی از ساختارهای مطلوب جهت جلب مشارکت زنان بوده که دربرگیرنده اهداف فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی است وبه مددساختارمردمی خود مشارکت زنان را در فعالیتهای اقتصادی تسهیل نموده وجایگاه ویژه ای را برای زنان روستایی تبیین می نماید.
 جدول تشکیل تعاونی های روستایی زنان

سال تشکیل

تعداد

تعداد روستاهای تحت پوشش

تعداد اعضاء

(نفر)

میزان سرمایه

(هزارریال)

1373

29

131

4044

108576

1374

59

215

7701

242064

1375

74

299

11344

494076

1376

93

403

15664

725952

1377

105

582

17628

1026777

1378

114

643

19811

1528885

1379

115

660

23883

2148295

1380

132

751

26891

2604027

1381

143

807

29649

3454785

1382

155

892

31114

4183729

1383

181

906

36590

5179050

1384

198

929

42269

6111122

1385

209

1257

50035

7742552

1386

228

1321

52546

9243610

1387

250

1445

55000

11000000

1388

294

1671

60284

13313511

1389

310

2234

61034

15294257

1390

319

2209

61612

16494479

1391

324

2214

62237

19653908

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فعالیتهای شرکتهای تعاونی روستایی زنان

الف-  وضعیت موجود تعاونیهای زنان در هریک از حلقه های زنجیره اقتصادی محصولات کشاورزی :

- تأمین نهاده ها وماشین آلات  وارائه خدمات در زمینه تأمین وتوزیع نهاده های کشاورزی ودامی

- تولید محصولات کشاورزی ودامی شامل پرورش دام سبک وسنگین ، پرورش انواع طیور وتولید انواع محصولات کشاورزی در سطح تعاونی های زنان

- اجرای طرحها وپروژه های صنایع تکمیلی، فرآوری و بسته بندی محصولات علاوه بر فعالیتهای خانگی زنان

- خرید، فروش وتوزیع محصولات ونهاده ها در سطح  تعاونی های زنان

ب-  فعالیت در بخش توسعه روستایی :

- در حوزه خدمات : شامل فعالیت تعاونی های زنان در زمینه واگذاری امور تصدی گری به تعاونی ها ، ارائه خدمات مشاوره ای وفنی در پروژه های کشاورزی ودامی ، ایجاد مراکز استعدادیابی کودکان وتاکسی سرویس زنان، دفاتر نمایندگی بیمه روستایی وعشایری ، ایجاد آموزشگاههای کامپیوتروصنایع دستی ونیز فروشگاههای عرضه محصولات تولیدی

- در بخش صنعت : شامل کارگاههای تولید پوشاک ، کارگاههای بسته بندی دستمال کاغذی، بافت جوراب وکارگاه بافت سنتی پارچه وحوله

- در بخش صنایع دستی: شامل تولید انواع دوختهای محلی ، تهیه مصنوعات از ضایعات محصولات کشاورزی  بافت قالی وتابلو فرش ، دوخت گیوه و کپو بافی ، گلیم ومسند بافی

- درحوزه اعتباری ، ایجاد واحدهای اعتباری خرد با هدف ارائه راه حل اصولی جهت :

1- ایجاد زمینه برای تولید وکسب درآمد پایدار

2- توانمندسازی اقشار کم درآمد که از توان کاری برخوردارند اما ازداشتن سرمایه وابزار کار محروم می باشند

3- ایجاد مقدمات انجام کارهای گروهی

ج-  فعالیتهای آموزشی وپژوهشی:

اجرای برنامه های آموزشی براساس تقویم آموزشی مدون ویژه اعضاء ، ارکان وکارکنان تعاونی های زنان وبرپایه نیازسنجی به عمل آمده از مخاطبین

- تهیه کتب، بروشور وجزوات آموزشی ونیز تهیه فیلم های مستند از فعالیت تعاونی های روستایی زنان

- برگزاری نشست ها، همایش ها وجشنواره های علمی ، فرهنگی تعاونی های روستایی زنان

د- حضور در عرصه های اجتماعی وفرهنگی :

برگزاری اردوهای سیاحتی، زیارتی، برگزاری مراسم به مناسبت جشنها، ولادتها ،حضور فعال در نمایشگاههای سراسری ، استانی و ملی، هماهنگی با سایر نهادهاو ارگانهای مرتبط 

تاریخ به روز رسانی:
2018/09/29
تعداد بازدید:
31923
Powered by DorsaPortal