سخن روز /
تعاونیهای روستایی

تعاونی های روستایی

شبکه تعاونیهای روستایی دارای 2.941 شرکت تعاونی روستایی با تعداد اعضای 4500868 نفردر سطح 56.252 روستا با سرمایه ای بالغ بر 440 میلیارد ریال بوده که این شرکتها به نوبه خود تعداد 256 اتحادیه را در سطح شهرستان تشکیل می دهند.
این اتحادیه ها نیز در سطح هر استان تشکیل اتحادیه استانی را داده که تعداد آن تاکنون به 27 اتحادیه استانی بالغ گردیده، تعاونیهای روستایی چند منظوره بوده وبه فعالیتهای مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند که این فعالیتها در راستای اهداف و سیاستهای حمایتی دولت در جهت توسعه بخش کشاورزی و حمایت از روستاییان قرار دارد بطوری که توزیع وامهای معیشتی اعضاء تعاونیها، توزیع سوخت روستاییان، توزیع حدود 65 درصد کود شیمیایی، توزیع سایر نهاده های کشاورزی نظیر سموم دفع آفات، بذور گیاهی، ماشین آلات کشاورزی و قطعات یدکی آنها و توزیع کلیه کالاهای کوپنی روستاییان نظیر برنج، روغن نباتی، قندوشکر، آرد و همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی از طریق این تعاونیها صورت می پذیرد. علاوه بر آن خرید وفروش محصولات غیر تضمینی وتهیه وتدارک کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز روستاییان با وجود بیش از یازده هزار فروشگاه تعاونی صورت میگیرد.
از دیگر فعالیتهای این شبکه خدمات آموزشی، ترویج و نیز خدمات ماشینی از طریق تاسیس و توسعه مراکز مکانیزاسیون انجام میشود وسایر خدماتی که این شبکه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و حل و فصل اختلافات محلی وکمک و مساعدت به دستگاههای اجرائی محل به آن مبادرت می ورزد نیزقابل توجه میباشد.
 
تعاونی های روستایی
تعاونی های روستایی زنان
تشکیل وآغاز فعالیت تعاونی های زنان براساس مطالعات موردی و به لحاظ استفاده بهینه از نیروهای فعال جامعه جهت ارتقاء سطح خانوار روستایی، توسعه پایدار و نهایتاً توانمندنمودن زنان ، با توجه به ظرفیت مناسب سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در امر ساماندهی و ایجاد تعاونی در کشور ، پس ازتصویب اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی زنان در دی ماه 1372 توسط هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران محقق گردید .
این تعاونی ها بعنوان یکی از ساختارهای مطلوب جهت جلب مشارکت زنان بوده که دربرگیرنده اهداف فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی است وبه مددساختارمردمی خود مشارکت زنان را در فعالیتهای اقتصادی تسهیل نموده وجایگاه ویژه ای را برای زنان روستایی تبیین می نماید.
 

   فعالیتهای شرکتهای تعاونی روستایی زنان


الف- وضعیت موجود تعاونیهای زنان در هریک از حلقه های زنجیره اقتصادی محصولات کشاورزی :

- تأمین نهاده ها وماشین آلات وارائه خدمات در زمینه تأمین وتوزیع نهاده های کشاورزی ودامی

- تولید محصولات کشاورزی ودامی شامل پرورش دام سبک وسنگین ، پرورش انواع طیور وتولید انواع محصولات کشاورزی در سطح تعاونی های زنان

- اجرای طرحها وپروژه های صنایع تکمیلی، فرآوری و بسته بندی محصولات علاوه بر فعالیتهای خانگی زنان

- خرید، فروش وتوزیع محصولات ونهاده ها در سطح تعاونی های زنان

ب- فعالیت در بخش توسعه روستایی :

- در حوزه خدمات : شامل فعالیت تعاونی های زنان در زمینه واگذاری امور تصدی گری به تعاونی ها ، ارائه خدمات مشاوره ای وفنی در پروژه های کشاورزی ودامی ، ایجاد مراکز استعدادیابی کودکان وتاکسی سرویس زنان، دفاتر نمایندگی بیمه روستایی وعشایری ، ایجاد آموزشگاههای کامپیوتروصنایع دستی ونیز فروشگاههای عرضه محصولات تولیدی

- در بخش صنعت : شامل کارگاههای تولید پوشاک ، کارگاههای بسته بندی دستمال کاغذی، بافت جوراب وکارگاه بافت سنتی پارچه وحوله

- در بخش صنایع دستی: شامل تولید انواع دوختهای محلی ، تهیه مصنوعات از ضایعات محصولات کشاورزی بافت قالی وتابلو فرش ، دوخت گیوه و کپو بافی ، گلیم ومسند بافی

- درحوزه اعتباری ، ایجاد واحدهای اعتباری خرد با هدف ارائه راه حل اصولی جهت :

1- ایجاد زمینه برای تولید وکسب درآمد پایدار

2- توانمندسازی اقشار کم درآمد که از توان کاری برخوردارند اما ازداشتن سرمایه وابزار کار محروم می باشند

3- ایجاد مقدمات انجام کارهای گروهی

ج- فعالیتهای آموزشی وپژوهشی:

- اجرای برنامه های آموزشی براساس تقویم آموزشی مدون ویژه اعضاء ، ارکان وکارکنان تعاونی های زنان وبرپایه نیازسنجی به عمل آمده از مخاطبین

- تهیه کتب، بروشور وجزوات آموزشی ونیز تهیه فیلم های مستند از فعالیت تعاونی های روستایی زنان

- برگزاری نشست ها، همایش ها وجشنواره های علمی ، فرهنگی تعاونی های روستایی زنان

د- حضور در عرصه های اجتماعی وفرهنگی :

برگزاری اردوهای سیاحتی، زیارتی، برگزاری مراسم به مناسبت جشنها، ولادتها ،حضور فعال در نمایشگاههای سراسری ، استانی و ملی، هماهنگی با سایر نهادهاو ارگانهای مرتبط


تعاونی های روستایی :


شبکه تعاونیهای روستایی دارای 2.941 شرکت تعاونی روستایی با تعداد اعضای 4500868 نفردر سطح 56.252 روستا با سرمایه ای بالغ بر 440 میلیارد ریال بوده که این شرکتها به نوبه خود تعداد 256 اتحادیه را در سطح شهرستان تشکیل می دهند.
این اتحادیه ها نیز در سطح هر استان تشکیل اتحادیه استانی را داده که تعداد آن تاکنون به 27 اتحادیه استانی بالغ گردیده، تعاونیهای روستایی چند منظوره بوده وبه فعالیتهای مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند که این فعالیتها در راستای اهداف و سیاستهای حمایتی دولت در جهت توسعه بخش کشاورزی و حمایت از روستاییان قرار دارد بطوری که توزیع وامهای معیشتی اعضاء تعاونیها، توزیع سوخت روستاییان، توزیع حدود 65 درصد کود شیمیایی، توزیع سایر نهاده های کشاورزی نظیر سموم دفع آفات، بذور گیاهی، ماشین آلات کشاورزی و قطعات یدکی آنها و توزیع کلیه کالاهای کوپنی روستاییان نظیر برنج، روغن نباتی، قندوشکر، آرد و همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی از طریق این تعاونیها صورت می پذیرد. علاوه بر آن خرید وفروش محصولات غیر تضمینی وتهیه وتدارک کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز روستاییان با وجود بیش از یازده هزار فروشگاه تعاونی صورت میگیرد.
از دیگر فعالیتهای این شبکه خدمات آموزشی، ترویج و نیز خدمات ماشینی از طریق تاسیس و توسعه مراکز مکانیزاسیون انجام میشود وسایر خدماتی که این شبکه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و حل و فصل اختلافات محلی وکمک و مساعدت به دستگاههای اجرائی محل به آن مبادرت می ورزد نیزقابل توجه میباشد.

موادی از قانون اساسی که مرتبط با تعاونی ها و اساسنامه سازمان است.
تاریخ به روز رسانی:
1401/10/26
تعداد بازدید:
1078
Powered by DorsaPortal