سخن روز /
واحد حقوقی
کارشناس حقوقی و ثبتی

   ) تهیه متن قراردادها و لوایح مورد نیاز

     رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

  ) پیگیری مسائل و پرونده های حقوقی و قضایی مرتبط با سازمان و شبکه تعاونی های تحت پوشش

  ) وصول مطالبات معوقه شبکه

  ) پیگیری اخذ و یا تکمیل سند تضمین ابوابجمعی مدیران عامل و کارکنان تشکلها

  ) پیگیری مستندسازی اموال سازمان و تشکلها

  ) ابلاغ به موقع قوانین، دستورالعملها و آئین نامه ها و پیگیری اجرای آنها

 
 شرکت در مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه ها
شماره داخلی :

واحد حقوقی  215

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/06
تعداد بازدید:
240
Powered by DorsaPortal