سخن روز /
بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمت

لاع رسانی مرتبط با خدمات ارباب رجوع
اطلاع رسانی مرتبط با خدمت

با لینک بر خدمات ذیل "بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمت" نمایش داده می شود.

در بسته اطلاع رسانی هر خدمت با لینک بر نماد شناسنامه خدمت نمایش داده شده و با لینک بر نماد سامانه ارائه دهنده خدمت ارائه می گردد.

میز خدمت تعاون روستایی استان چهارمحال و بختیاری

13021209103             تشکیل وانحلال اتحادیه های شهر ستانی/استانی شرکت های تعاونی تولید روستایی دربخش کشاورزی


13021209105 صدورمجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی

13021209108 صدورمجوزهای تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی وزنان

13011208102 برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی (تشکل ها ونظام صنفی وکشاورزی ) و (اعضاء،کارکنان وارکان شرکت های تعاونی روستایی وکشاورزی وزنان)

13011208103 تامین وتوزیع نهاده های کشاورزی

13011208104 ساماندهی خریدوفروش محصولات کشاورزی(خریدتضمینی وتوافقی محصولات دامی ،زراعی وباغی)

13011208106 معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی از محل کمک های فنی واعتباری به شبکه تعاونی های روستایی وکشاورزی (شرکت ها واتحادیه ها)

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/21
تعداد بازدید:
350
Powered by DorsaPortal