سخن روز /
واحد آمار و برنامه ریزی

سعید عبدالهی :  کارشناس مسئول برنامه ریزی

   1) تهیه و تنظیم مجموعه برنامه های مورد نیاز سازمان و شبکه تحت نظارت

   2) زمینه سازی اجرا و ارزیابی پیشرفت برنامه ها

   3) همکاری در تهیه و جمع بندی گزارشات عملکردی سازمان و ارائه به سازمان مرکزی و مراجع استانی

   4) جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه امور مربوط به بودجه و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی وتنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه با نظارت مقام مافوق

   5) تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمائی مسئولین واحدها به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز

   6) نظارت بر تطبیق و تخصیص اعتبارات فصلی و ابلاغ آن به اداره امور مالی جهت اجرا

   7) تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح ها و فعالیت ها در چهارچوب برنامه و بودجه

   8) رسیدگی به اجرا و بازدید از عملیات طرح های عمرانی و فعالیت های جاری و گزارش گیری از پیشرفت کارطرح ها

   1) پیگیری امور مربوط به آمار و اطلاعات سازمان

شماره داخلی :

واحد برنامه ریزی  237

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/06
تعداد بازدید:
219
Powered by DorsaPortal