سخن روز /
اداره آموزش
طیبه کبیری رئیس اداره آموزش

   1) آموزش و ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی ارکان، اعضاء و کارکنان تعاونی های تحت نظارت

   2) آموزش و کمک به ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی کارکنان و پرسنل سازمان

   3) توسعه، حمایت و ساماندهی تشکلهای تعاونی روستایی، کشاورزی و اتحادیه ها

   4) ساماندهی مجامع تعاونیها و اتحادیه های روستائی ، کشاورزی ، تولید و سهامی زراعی

   5) بررسی،انتخاب و مستند سازی و معرفی تعاونیهای الگو، نمونه و برتر

   6) شناسایی و آسیب شناسی تعاونیهای زیانده، غیر فعال

   7) ارزشیابی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی و زنان

   8) پیگیری وصول و حواله کرد 3 درصدهای آموزشی

   9) پیگیری تشکیل جلسات شورای اداری شهرستانها و هیأت مدیره تشکلها و اجرای مصوبات مربوطه

   و....

  

 
شماره داخلی :  213
 
آدرس ایمیل :  amoozesh.taavonchb@gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
2020/08/03
تعداد بازدید:
221
Powered by DorsaPortal