سخن روز /
امور مالی
شهناز نوربخشیان : کارشناس مسئول امور مالی

         نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان

   2   نظارت بر تهیه و تنظیم بموقع صورتحسابهای سازمان اعم از جاری و عمرانی

         تهیه و تنظیم به موقع تراز مالی سازمان (جاری و عمرانی)

         پیگیری وصول درآمدها

        پیگیری امور مرتبط با بودجه سازمان

        رعایت سقف دریافت و پرداخت هزینه های پرسنلی - اداری و رفاهی

        اجرای دقیق کلیه مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهای مالی

        شرکت در کمیسیون و جلسات حسب مورد

   و...

شماره داخلی :

امور مالی  204

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/06
تعداد بازدید:
226
Powered by DorsaPortal