سخن روز /
تعاونیهای تولید

شرکت های تعاونی تولید
تعاونی تولید روستایی
 
معرفی شرکت های تعاونی تولید روستایی
تعاونی تولید نوعی نظام بهره برداری کشاورزی در شکل حقوقی یک تشکل اقتصادی تولید کشاورزی غیردولتی که از مدیریتی نسبتاً علمی وتخصصی برخوردار است و با اتکا به نیروی مردمی (اعضاء) و با تصمیمات مشارکت جویانه از طریق مجامع عمومی و هیئت مدیره ، ضمن حفظ اصل مالکیت فردی و در نتیجه با انگیزه های فردی وخانوادگی تاسیس و فعالیت می نماید.
بعد از اصلاحات ارضی سال 1341 برای رفع مشکل خردی و پراکندگی قطعات اراضی مزروعی و مسئله اعمال مدیریت صحیح و بکارگیری روشهای پیشرفته در آن زمان اقدام به تشکیل شرکتهای تعاونی تولید روستایی شد.
این اقدام بر اساس قانون تعاونی نمودن تولید ویکپارچه شدن اراضی ( مصوب 1349) صورت پذیرفت و تا سال 1357 تعداد 39 شرکت تعاونی تولید در کشور تاسیس گردید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حدود نیمی از تعاونیهای تولید منحل و بقیه که 19 واحد بود تقریباً بدون هیچ حمایتی از جانب دولت بکار خود ادامه دادند.
در طول سالهای اولیه بعد از انقلاب چندان توجهی به مقوله نظام بهره برداری از منابع تولید کشاورزی کشور بطور اعم و تعاونیهای تولید روستایی به طور اخص نمی شد.
لیکن مشکل خردترشدن اراضی و تشدید پراکندگی قطعات اراضی مزروعی کماکان ادامه داشت . دهه 60 توجه محافل تخصصی و علمی به مقوله نظام های بهره برداری و دستیابی به شیوه های مناسب تر بهره برداری از منابع جلب گردید و احیاء و توسعه تعاونیهای تولید بطور اخص و توجه به نظام بهره برداری کشاورزی بطور عام در دستور کار وزارت کشاورزی وقت قرار گرفت . دور جدید توسعه تعاونیهای تولید روستایی از سال 1368 ( از آغاز اجرای برنامه اول توسعه ) با تاسیس 5 شرکت جدید آغاز گردید و در سالهای بعد شتاب بیشتری گرفته ، و تا پایان سال 1388 تعداد تعاونیهای تولید روستایی 1230 شرکت رسید.
 
                                                                                                                                                                                              جدول شرکت های تعاونی تولیدروستایی موجود در کشور تاپایان سال 1388

تعداد شرکتهای تعاونی تولید

تعداد روستا

تعداد اعضا

سطح اراضی کشاورزی تحت پوشش اعضای شرکتهای تعاونی تولید

(هکتار)

سطح اراضی کشاورزی حوزه عمل شرکتهای تعاونی تولید

(هکتار)

1230

5868

375147

2984180

3989595

 

در شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی سعی شده است با یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی حد و مرز زمین هر خانوار به عنوان جزئی از یک قطعه زمین بزرگ حفظ گردد . این امر امکان کاربرد روشها، فنون و ابزار و ماشین آلات نوین ، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری با حفظ استقلال و انگیزه های فردی را فراهم می سازد.

بطوریکه علاوه بر تامین مزایای مالکیت فردی با رعایت همیاری و کار و تولید جمعی در سطح شرکت وحدت سه اصل مالکیت ، حاکمیت و عاملیت نیز حفظ می شود. بنابراین خانوارهای روستایی در کسب عضویت تعاونی های تولید روستایی نه فقط چیزی را از دست نمی دهند . بلکه از امکانات و تسهیلات حاصل از تشکیل شرکت مثل دسترسی سریع و بموقع به ابزار و وسائل کشاورزی مورد نیاز و استفاده صحیح و مناسب از آنها با کمترین هزینه ممکن نیز برخوردار می شوند. 

ردیف

نام طرح/سال

1390

1391

1392

1393

1394

جمع کل

1

ایجاد و توسعه شرکت های تعاونی تولید روستایی

96

136

180

214

244

870

2

میزان اراضی تحت پوشش (هکتار)

196896

278936

369180

438914

500444

1784370

3

تعداد بهره برداران(نفر)

19200

27200

36000

42800

48800

174000

 اهداف کمی شرکت های تعاونی تولید در برنامه پنجم سازندگی ( 94-

تاریخ به روز رسانی:
2019/03/11
تعداد بازدید:
697
Powered by DorsaPortal